Lieve Verfaillie is sinds 1 Mei 2009 geen Advocaat meer. Deze website is bijgevolg niet bereikbaar meer.

Lieve Verfaillie ne travaille plus comme Avocat depuis le 1 Mai 2009, donc le site internet n'est plus disponible.

Indien U toch nog op zoek bent naar een advocaat, kunt U de onderstaande website(s) bezoeken:

Si vous souhaitez quand-même un Avocat, vous pouvez visiter les sites suivantes:

© 2007 Lieve Verfaillie, alle rechten voorbehouden / tout droits réservé.